Fáza 1
Prihlasovanie sa do programu
29. august 2022
Fáza 2
Vyhodnotenie žiadostí o grant
13. september 2022
Fáza 3
Realizácia projektov
september - november 2022
Fáza 4
Vyhodnotenie grantu
15. november 2022

Ako môžem požiadať o grant?

Jednoducho vyplňte žiadosť.

Priložte prosím dokumentáciu so zadefinovanými kritériami:

  • presná lokalita (ulica, miesto, mesto, obec...)
  • položkový rozpočet
  • termín aktivity
  • účastníci (meno a priezvisko)
  • popis aktivity
  • aktivita je plánovaná v spolupráci s mestom, obcou, OZ...
  • fotografia (fotografia-pôvodný stav miesta, ktoré sa bude revitalizovať)

Priložte prosím dokumentáciu:

Ok dáva to zmysel!

Aké máme plány počas tohto ročníka?

Ekologické projekty našich zamestnancov podporíme aj v tomto roku

Vysadenie trvaliek na čerstvo dobudovanej ulici, výsadba stromov na obecnom námestí či založenie záhonu s ružami pred pobočkou – aj takého projekty zrealizovali naši kolegovia v rámci minuloročného EKOgrantu Sad. Aj v tomto roku radi finančne prispejeme na ich dobrovoľnícke aktivity a prinesieme viac zelene a  zrevitalizujeme verejné priestory vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

 

Prinesieme opäť zeleň do regiónov

Vysadenie trvaliek na čerstvo dobudovanej ulici, výsadba stromov na obecnom námestí či založenie záhonu s ružami pred pobočkou – aj takého projekty zrealizovali naši kolegovia v rámci minuloročného EKOgrantu Sad. Aj v tomto roku radi finančne prispejeme na ich dobrovoľnícke aktivity a prinesieme viac zelene a  zrevitalizujeme verejné priestory vo všetkých regiónoch Slovenska.