Aké sú dôležité termíny tohto grantu?

Fáza 1
Prihlasovanie škôl
marec 2023
Fáza 2
Metodické dni s vedením škôl
september 2023
Fáza 3
Vzdelávanie pedagógov
október 2023
Fáza 4
Implementácia programu v triedach
September 2024

Čo nás čaká?

Program FinQ je koncipovaný ako program celej školy. Bol schválený MŠVVaŠ SR  s cieľom rozvíjať kompetencie pre 21. storočie.

Po úspešnom pilotnom overení programu pokračujeme s jeho implementačnou fázou – prijímame nové základné a stredné školy a rozširujeme sa i v pilotných 25 školách.

Poslaním programu je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť, čo im pomôže ku kvalitnejšiemu životu.

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244