Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Zahájenie projektu
marec 2022
Fáza 2
Výber škôl do projektu
apríl 2022
Fáza 3
Distribúcia vzdelávacích setov
máj 2022
Fáza 4
Školenie pedagógov
jún 2022

Príroda nám nepatrí, sme iba jej súčasťou. Učíme deti ako sa k nej správať.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť už dávno nie sú iba snahou nadšencov a aktivistov poukázať na nevyhnutnosť zmeny v našom zmýšľaní, vzdelávaní či konaní. Už aj na Slovensku si uvedomujeme potrebu trvalo ukotviť tému ekológie do vzdelávacieho systému a otvorene hovoriť o klimatických zmenách s deťmi už na základných školách.

Projekt Požičaná planéta spojil ochrancov životného prostredia a odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí spoločne pripravili komplexný učebný program enviromentálnej výučby. Vďaka zapojeniu do projektu „100 škôl “ sa tieto jedinečné materiály dostanú na školy po celom Slovensku. Viac o projekte sa dozviete tu: https://pozicanaplaneta.sk/100-skol/

Iniciatíva má silný potenciál nielen vo formálnom (školskom) vzdelávaní, ale aj v záujmových krúžkoch či priamo v rodinách. Program sa tak stáva najväčšou iniciatívou zeleného vyučovania na slovenských školách. Nadácia Kooperativa sa v školskom roku 2021/2022 podieľala na zabezpečení seminárov pre pedagógov.

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244