Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Zahájenie projektu
máj 2023
Fáza 2
Výber škôl do projektu
jún 2023
Fáza 3
Distribúcia vzdelávacích setov
august/september 2023
Fáza 4
Školenie pedagógov
september/október 2023

Príroda nám nepatrí, sme iba jej súčasťou. Učíme deti ako sa k nej správať.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť už dávno nie sú iba snahou aktivistov poukázať na nevyhnutnosť zmeny v našom zmýšľaní, vzdelávaní či konaní. Už aj na Slovensku si uvedomujeme potrebu trvalo ukotviť tému ekológie do vzdelávacieho systému a otvorene hovoriť o klimatických zmenách s deťmi už na základných školách.

Projekt Požičaná planéta spojil ochrancov životného prostredia a odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí spoločne pripravili komplexný učebný program enviromentálnej výučby. Tieto materiály sa postupne dostávajú na školy po celom Slovensku.

Iniciatíva má silný potenciál nielen vo formálnom vzdelávaní, ale aj v záujmových krúžkoch či priamo v rodinách. Program sa tak stáva najväčšou iniciatívou zeleného vyučovania na slovenských školách. Nadácia Kooperativa sa už dva roky podieľa na distribúcii vzdelávacích materiálov do škôl a zabezpečení tematických seminárov pre pedagógov.

Aktuálne je do projektu zapojených 1343 škôl, vyše 200 tisíc žiakov a viac ako 2 000 pedagógov používa vo vyučovacom procese nami distribuované učebné materiály.

Viac info nájdete TU

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244