Fáza 1
Príprava aktuálneho ročníka
marec - apríl 2022
Fáza 2
Spustenie prihlasovania
máj 2022
Fáza 3
Výber účastníkov
jún 2022
Fáza 4
Realizácia letnej školy
18. - 22. júla 2022

Čím je Letná škola mladých vedcov výnimočná?

Vedecký týždeň plný pokusov a bádania zažili tí najzvedavejší

Letná škola mladých vedcov je spoločným projektom Slovenskej akadémie vied a občianskeho združenia All4Science. Nápad vznikol so zámerom vzbudiť u detí záujem o vedu ako takú, poukázať na jej dôležitosť, spopularizovať ju a priblížiť jej dôležitosť a prítomnosť v našom každodennom živote.

Nadácia poisťovne Kooperativa po prvýkrát partnerom Letnej školy mladých vedcov

Zvedavosť je deťom veľmi prirodzená a v naše nadácii sme radi, že ju môžeme spoločne rozvíjať. Veda nám zjednodušuje a skvalitňuje život, je všade tam, kde sa veci posúvajú vpred. Projekty ako je Letná škola mladých vedcov si zaslúžia pozornosť nielen preto, že vytvárajú deťom priestor na zažitie vedy na vlastnej koži, ale zároveň poukazuje to, že práca vedcov je zaujímavá a mimoriadne dôležitá pre nás všetkých.

Počas piatich dní boli deti rozdelené do malých skupín podľa charakteru projektu, na ktorom sa rozhodli pracovať. V priestoroch jednotlivých ústavov SAV si pod vedením vedcov skúsili napríklad prácu so sociálnym robotom, vyberali sa do vnútra ľudskej bunky a bližšie sa pozreli aj na využitie polymérov, ktoré sa skrývajú v odpadkovom koši. Vedecký týždeň každá skupina zakončila verejnou prezentáciou výsledkov svojej práce pred ostatnými účastníkmi letnej školy a rodinnými príslušníkmi.

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244