Aké sú dôležité termíny tohto grantu?

Fáza 1
Spustenie prihlasovania
16.9.2021
Fáza 2
Deadline na prihlásenie projektov
17.10. 2021
Fáza 3
Vyhlásenie podporených projektov
29.11.2021
Fáza 4
Realizácia projektov
December 2021 – August 2022

Vďaka nám uzrie svetlo sveta 14 nových projektov

S radosťou sme podporili ďalšie zmysluplné aktivity

Covid-19 naplno odhalil problémy, ktorým ako spoločnosť čelíme v oblasti napĺňania potrieb detí a mládeže. Preto sa v poisťovni KOOPERATIVA a Nadácii pre deti Slovenska rozhodli zamerať od roku 2021 svoju pozornosť a grantovú podporu na aktuálne potreby detí a mladých ľudí do 30 rokov. Prax ukázala, že najnáročnejším obdobím pre deti a mladých ľudí bol práve lockdown spojený s dištančným vzdelávaním. Najväčšiu daň si vyžiadala ich duševná pohoda, pretože nemohli napĺňať svoje potreby skutočnej komunikácie, socializácie či uznania. Po návrate do škôl ich sužovali zhoršené komunikačné zručnosti aj ťažkosti so znovuobnovením kolektívnych vzťahov a schopnosť spolupracovať.

Deťom a mladým ľuďom prispejeme na zlepšenie ich pohody a duševného zdravia sumou 44 000 eur

Siedmy ročník nadačného fondu Deti v bezpečí podporí iniciatívy a aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality života detí a mládeže, ich psychickému zdraviu a pohode, pomáhajú im zvládať krízové situácie, vedú ich k rešpektujúcej komunikácii a sociálnym zručnostiam, spolupatričnosti a vlastnej identite.

Tento projekt sme podporili sumou:

44 000 Eur

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244