Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Prihlasovanie záujemcov
máj/jún 2023
Fáza 2
Zápis študentov
3. júl 2023
Fáza 3
Prednášky a workshopy
júl/august 2023
Fáza 4
Slávnostná promócia
august 2023

20 ročníkov Detskej univerzity v číslach

  • 10 231 úspešných absolventov denného štúdia
  • 2 898 úspešných absolventov online štúdia
  • 170 prednášok pre študentov prednášalo viac ako 170 docentov a profesorov zo Slovenska a zahraničia

Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov raz týždenne. Spolu ich bude deväť, pričom témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí.

Študenti pri zápise dostávajú indexy a tričko, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí, ktorí sa zúčastnia potrebného počtu prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa.

Do tohtoročnej Detskej univerzity Komenského je už možné sa prihlásiť. Stačí vyplniť online formulár do 7. 7. 2023 v prípade záujmu o prezenčnú formu, resp. do 14.7.2023 pri online forme štúdia.

Chcem sa prihlásiť

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244