Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Začiatok pilotného projektu
december 2022
Fáza 2
Výber prvých nájomníkov
január 2023
Fáza 3
Rozšírenie projektu o nové rodiny
máj 2023
Fáza 4
Vyhodnotenie projektu
december 2023

Dlhodobé bývanie pre 10 rodín

Získanie dlhodobého bývania v podobe prenájmu je pre niektoré rodiny nesplniteľný sen. Zápasia s prekážkami, ktoré sú pre bežných ľudí nepredstaviteľné – matky s deťmi sú pre prenajímateľov nežiadané, rodiny s viacerými deťmi sa ocitajú na posledných priečkach medzi záujemcami o prenájom, rovnako ako rómske rodiny či seniori.

pexels-jessica-west-3273851

Podporujeme rodiny cez inovatívny nástroj na zlepšenie dostupnosti bývania, jedinečný na Slovensku.

V spolupráci s Hlavným mestom Bratislava a jej Mestskej nájomnej agentúry sa ľuďom znevýhodneným na trhu bývania rozšíria možnosti ako získať domov. Do projektu sa Nadácia poisťovne Kooperativa pripojila finančným príspevkom vo výške 40 000 EUR.

Rodinám, ktoré sa prostredníctvom programu ubytujú v nájomných bytoch, prispeje na nájomné minimálne po dobu jedného roka. Nadácia im bude partnerom aj nepredvídateľných životných situáciách, ktoré by mohli ohroziť ich novozískané bývanie – formou mimoriadneho finančného daru im pomôže s platbami za lieky či školské potreby pre deti.

Pilotná fáza projektu sa spúšťa v týchto dňoch. Do nového bývania sa nasťahujú dve rodiny momentálne žijúce v jednej z mestských ubytovní Hlavného mesta Bratislava. Pri výbere sa v rámci pilotnej fázy zohľadňuje situácia danej rodiny, dĺžka pobytu v mestskom pobytovom zariadení, zdravotné okolnosti, celkové miera potreby a schopnosť platiť nájom. Pri výbere, ktorý uskutočňuje Mestská nájomná agentúra, sa v maximálnej miere zohľadní situácia danej rodiny, dĺžka pobytu v mestskom pobytovom zariadení, zdravotný stav nájomníkov, ako aj ich schopnosť platiť nájom.

Viac informácií nájdete tu. Pozrite si naše video k projektu.

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244