Dôležité termíny tohto projektu

Fáza 1
Začiatok pilotného projektu
december 2022
Fáza 2
Výber prvých nájomníkov
marec 2023
Fáza 3
Rozšírenie projektu o nové rodiny
máj 2023
Fáza 4
Vyhodnotenie projektu
december 2023

Dlhodobé bývanie pre 12 rodín

Získanie dlhodobého bývania v podobe prenájmu je pre niektoré rodiny nesplniteľný sen. Zápasia s prekážkami, ktoré sú pre bežných ľudí nepredstaviteľné – osamelé matky s deťmi sú pre prenajímateľov nežiadané, viacpočetné rodiny sa ocitajú na posledných priečkach prenajímateľov, rovnako ako rómske rodiny či seniori. Našou ambíciou je do konca roka 2023 pomôcť zmeniť situáciu s bývaním 12 ohrozeným rodinám.

pexels-jessica-west-3273851

Podporujeme rodiny cez jedinečný inovatívny nástroj na zlepšenie dostupnosti bývania

Spoluprácou Nadácie poisťovne Kooperativa s Hlavným mestom Bratislava, jeho Mestskou nájomnou agentúrou a Nadáciou Slovenskej sporiteľne sa ľuďom znevýhodneným na trhu bývania môžu rozšíriť možnosti k získaniu skutočného domova.

Vybrané rodiny, ktoré spĺňajú vopred stanovené kritériá, sa budú môcť ubytovať v nájomných bytoch a my im prispejeme na nájomné minimálne po dobu jedného roka. Zároveň ich podržíme aj v nepredvídateľných životných situáciách, ktoré by mohli ohroziť ich novozískané bývanie – formou mimoriadneho finančného daru im pomôžeme s platbami za lieky či školské potreby pre deti.

Nové bývanie už získali prvé 3 rodiny, ktoré vymenili obmedzené pohodlie mestskej ubytovne za nový bezpečný domov.  Pri výbere sa zohľadňuje situácia danej rodiny, dĺžka pobytu v mestskom pobytovom zariadení, zdravotné okolnosti a schopnosť platiť nájom.

Do projektu sme sa v roku 2022 zapojili finančným príspevkom vo výške 40 000 EUR, v tomto roku plánujeme podporu zopakovať a pomôcť ďalším rodinám.

Viac informácií nájdete tu. Pozrite si naše video k projektu.

Pomoc deťom v kríze

Pilotný projekt na regionálnej úrovni v meste Žilina je zameraný na zabezpečenie podporovaného núdzového bývania ľuďom, najčastejšie ženám s deťmi, ohrozených domácim násilím na dobu, ktorá je  nevyhnutná na preklenutie ich nepriaznivej sociálnej situácie. V prvej fáze programu v roku 2023 zabezpečí OZ Náruč prenájom dvoch malometrážnych bytov a zároveň bude v projekte vystupovať ako garant zodpovedný za terénnu prácu s rodinami, pomoc klientom v núdzovej situácii a v prípade potreby zabezpečí aj chýbajúce materiálne vybavenie bytov. Byty budú slúžiť ako anonymné byty pre matky s deťmi, ktoré opustili svoj domov z dôvodu fyzického či psychického týrania ako dočasné bývanie. Detské krízové centrum Náruč sa do dnešného dňa stalo útočiskom pre 700 detí.

Kontakt

Mám veľkú kopu otázok.

Ozvite sa nám, má to zmysel.

Adresa
Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava

Tel. číslo
+421 257 299 244