Stojíme pri Ukrajine a jej obyvateľoch

Slovensko od prvých momentov prejavilo obrovskú solidárnosť a vôľu pomôcť. Do celého sveta sme vyslali jasný signál, že osudy ľudí prekračujúcich naše východné hranice nám nie sú ľahostajné. Zvažovali sme, ako by naša nadácia mala zareagovať a čo najefektívnejšie zasiahnuť. Spojili sme sa s najpovolanejšími, ktorí pôsobia priamo na hraniach a zhodli sme sa, že finančná pomoc zhmotní potreby rodín či jednotlivcov najlepšie.

Bezprostredne po vypuknutí vojnového konfliktu sme iniciovali verejnú zbierku Spoločne pre Ukrajinu pre všetkých, ktorí museli kvôli hroziacemu nebezpečenstvu z hodiny na hodinu opustiť svoje domovy, rodiny, priateľov, ale aj tých, ktorí svoju krajinu opustiť nemohli.

Vyzbieraná suma bola navýšená finančným príspevkom z rozpočtu Nadácie poisťovne Kooperativa na výslednú sumu 10 000 EUR. Tú sme prerozdelili 3 mimovládnym organizáciám:

  • OZ Magna
  • OZ SME SPOLU
  • OZ Človek v ohrození

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA DO ZBIERKY ZAPOJILI.

Predbežná a záverečná správa verejnej zbierky