Stojíme pri Ukrajine a jej obyvateľoch.

Ako môžeme spoločne pomôcť?

My na Slovensku sme od prvých momentov prejavili obrovskú solidárnosť a vôľu pomôcť.  Do celého sveta sme vyslali silný signál, že osudy ľudí  prekračujúcich naše východné hranice nám nie sú ľahostajné. Podporiť ich môžeme aj my ostatní. Dlho sme uvažovali, ako by naša nadácia mala zareagovať a ako čo najefektívnejšie zasiahnuť. Spojili sme sa s najpovolanejšími pôsobiacimi momentálne na hraniach a zhodli sme sa, že finančná pomoc zhmotní potreby rodín či jednotlivcov najlepšie.

V termíne od 10. – 24. 3. 2022 prebehla verejná zbierka Spoločne pre Ukrajinu pre všetkých, ktorí museli z hodiny na hodinu opustiť svoje domovy, rodiny, priateľov kvôli hroziacemu nebezpečenstvu, ale aj tých, ktorí svoju krajinu nemohli či nechceli neopustiť. Vyzbierané finančné prostriedky – 10 000 EUR Nadácia poisťovne Kooperativa prerozdelila medzi občianske združenia OZ Magna, OZ SME SPOLU, OZ Človek v ohrození. ĎAKUJEME.