Ako darovať 2 % práve nám?

  1. Prvým krokom je požiadať do 15. februára 2022 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň ho požiadajte aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Poslúži Vám ako podklad na vypočítanie výšky dane, ktorú môžete darovať.
  2. max. 2% zo zaplatenej dane môžete poukázať v prospech našej nadácie, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Najnižšia výška daru je 3 eurá.
  3. max. 3% z Vašej zaplatenej dane nám viete darovať,  ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Budete potrebovať Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
  1. Následne vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane. Pomôcť s vypĺňaním Vám môže POUČENIE na vyplnenie Vyhlásenia. Aby sme Vám mohli za príspevok poďakovať, budeme radi, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov. Vďaka nim budeme poznať Vaše meno a adresu. Výška príspevku nám nebude známa.
  2. Aby sa Váš príspevok dostal k nám včas, je potrebné odoslať na adresu príslušného daňového úradu Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2022.